23 december 2016

Vormgeving Nota van Uitgangspunten
voor de Gemeente Amsterdam 
 


Als onderdeel van project 'De Rode Loper' worden de 3 belangrijkste bruggen in de Vijzelstraat aangepakt dan wel vervangen. Dat brengt een hoop ongemak met zich mee voor omwonenden, winkeliers en andere ondernemers in de buurt, die al jaren overlast hebben gehad van de Noord-Zuid lijn en hadden gehoopt op een snelle voltooiing van de Rode Loper.

Deze Nota beschrijft de aanpak van de bruggen in 3 scenario’s.