10 januari 2018Net gedrukt:
Sociaal Jaarverslag 2017,
SC Johnson


Voor SC Johnson Europlant BV heb ik het Sociaal Jaarverslag weer gemaakt.
Ik maak voor hen ook tweemaandelijks het Personeelsblad Team. Producent van bekende merken als o.a. WC Eend, Brillo, Autan, Brise (Glade) en Mr. Muscle.

Fotografie: Marilène Dubois 

11 juli 2017

 
Voor de Gemeente Amsterdam maakten Endre Timár (teksten) en ik afgelopen paar maanden een magazine over de gebiedsontwikkeling van Amstel III: concept, look & feel, voorstellen voor de inhoud, vormgeving, zorgen voor beeldmateriaal (fotografie: Marilène Dubois), beeldselectie, tekstredactie, interviews afnemen, schrijven van (een deel van de) teksten, traffic en regelen drukwerk. We zijn erg blij met het resultaat en – belangrijker – de gemeente ook!

12 juni 2017


 
Folder MRA-E
voor autodealers

  

Voor MRA-Elektrisch maakte ik een folder die door dealers van elektrische auto's gebruikt kan worden om extra informatie te geven aan hun klanten.


3 januari 2017


Vers van de pers:
Sociaal Jaarverslag 2016,
SC Johnson

Voor SC Johnson Europlant BV heb ik het Sociaal Jaarverslag weer gemaakt.
Ik maak voor hen ook tweemaandelijks het Personeelsblad Team. Producent van bekende merken als o.a. WC Eend, Brillo, Autan, Brise (Glade) en Mr. Muscle.

Fotografie: Marilène Dubois 

23 december 2016

Vormgeving Nota van Uitgangspunten
voor de Gemeente Amsterdam 
 


Als onderdeel van project 'De Rode Loper' worden de 3 belangrijkste bruggen in de Vijzelstraat aangepakt dan wel vervangen. Dat brengt een hoop ongemak met zich mee voor omwonenden, winkeliers en andere ondernemers in de buurt, die al jaren overlast hebben gehad van de Noord-Zuid lijn en hadden gehoopt op een snelle voltooiing van de Rode Loper.

Deze Nota beschrijft de aanpak van de bruggen in 3 scenario’s.

17 oktober 2016

2 nieuwe Brochures over vluchtelingenkamp Zaatari in Al Za'atari, Jordanië
  
Na de brochure 'Developing Zaatari', over de infrastructuur in vluchtelingenkamp Zaatari, nu nog 2 nieuwe producten vormgegeven: brochures over 'Solid waste management' en de 'Feasibility of composting'. Belangrijke onderwerpen in een kamp waar ruim 80.000 mensen moeten wonen en leven...


26 augustus 2016

Vormgeving Portal/digiform MRA-E

MRA-Elektrisch heeft een portal ontwikkeld die door inwoners van ruim 50 gemeenten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht gebruikt kan worden voor het aanvragen van een publieke elektrische laadpaal. De mogelijkheid voor het aanvragen van een laadpaal was vaak moeilijk te vinden, onduidelijk of helemaal niet aanwezig op veel websites en MRA-E springt met deze portal dus in op de groeiende vraag naar elektrische oplaadpunten aan de openbare weg. Gemeenten zijn enthousiast over het overzichtelijke digitale formulier en de centrale aanvraag.


Bouw en database: Oscar Knijff

14 juni 2016

Net gedrukt:
Brochure 'Developing Zaatari,
Urban planning in a Syrian refugee camp, Jordan'

Hoezo geen opvang in de regio? Jordanië vangt enorme hoeveelheden vluchtelingen op uit zijn buurlanden. In camp Zaatari wonen op dit moment ongeveer 80.000 syriërs, dat heeft grote gevolgen voor de regio Mafraq. En ook in het kamp zelf zorgt dat voor enorme uitdagingen. De gemeente Amsterdam helpt om de infrastructurele gang van zaken in dit enorme kamp in goede banen te leiden.

De gemeente vroeg ons een brochure te maken over dit onderwerp. Endre Timár schreef de tekst en ik deed de vormgeving.


26 april 2016

Vormgeving Eindrapportage
Convenant bodemontwikkelingsbeleid

Voor Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&M heb ik deze brochure vormgegeven die op 21 april werd vastgesteld door de Stuurgroep Ondergrond, Bodem en Grondwater. Leuke opdracht! De tekst werd geschreven door Endre Timár:

'Het aanpakken van de bodemverontreiniging is van groot belang voor de volksgezondheid, het ecosysteem en de kwaliteit van ons grondwater. Het convenant Bodemontwikkelings- beleid en aanpak spoedlocaties heeft die taak met succes opgepakt. Overheden hebben effectief en efficiënt samengewerkt aan de doelen van het convenant. Er ligt voor de komende jaren nog een aanzienlijke laatste opgave, maar de weg naar een duurzaam gebruik van de ondergrond voor maatschappelijke opgaven is ingeslagen, en het afronden van de omvangrijke historische saneringsoperatie is eindelijk in zicht.'

Blader de brochure door

Met medewerking van:
Fotografie: Marilène Dubois - pag. ­­12, 20, 58, 62
Infographics: Studio Nuijten - pag. ­­­18, Infographicmedia - pag. ­­­30, 40